Vores bud på Mortensaften menu

Ved valg af ænderne er der taget 100% hensyn til dyrevælfærd under opdrættet,
m.h.t. hvad dyrene er blevet fodret med og den pleje de har fået under deres opvækst.
Alle fugle er fritgående i udendørs arealer, med mulighed for at søge læ indendørs. Den naturlige døgnrytme følges, hvor lyset er slukket fra solen går ned til solen går op

 

 

  

  

top